OM OSS

Kort beskrivning av Hofmantorp Säteri.

Hofmantorp Säteri ligger i södra Småland, ca 2,5 mil österut från Växjö och söder om väg 25 mot Kalmar, sydväst om samhället Hovmantorp.
Gården var boplats redan under järnåldern, säkert beroende på bra fiske och god jakt. Från år 1545 kan vi följa ägarna i bevarade skrifter. År 1558 inköptes gården av Gustav Vasa, och
var sedan i kunglig ägo i nästan 100 år. Under andra hälften av 1600-talet utvecklades den till ett storgods av släkten Skytte. Johan Frederik Kjellson köpte gården år 1856, och den har alltsedan dess förvaltats av hans ättlingar, nu i femte generationen. Säteriet består idag av ca 1000 hektar välarronderad mark på halvöar i sjön Rottnen. Här bedriver vi skogsbruk med stor hänsyn till naturvård och viltvård, ett extensivt jordbruk med betande djur, samt olika former av naturturism baserad på fiske, jakt och livskvalitet i ostörd och vacker miljö. Ägarsläktens engagemang för viltet, naturvården och jakten under 150 år har satt tydliga spår i markerna. Till gården hör också ca 1000 ha enskilt vatten i Rottnen. Fisket – särskilt kräftfisket – och därtill knutna verksamheter har stor betydelse.

Föregående bild
Nästa bild

Har du några frågor så är de välkomna till:

Frederik Kjellson +46(0)70 622 57 59

Johan Kjellson +46(0)70 554 00 69

H O F M A N T O R P   S Ä T E R I

hofmantorp@telia.com

Hovmantorps säteri,
360 51 Hovmantorp

Har du några frågor så är de välkomna till:

Frederik Kjellson +46(0)70 622 57 59

Johan Kjellson +46(0)70 554 00 69

hofmantorp@telia.com

Hovmantorps säteri,
360 51 Hovmantorp

H O F M A N T O R P   S Ä T E R I