JAKT

Vi erbjuder deltagande i jaktåret på gården.

Upplev välorganiserade jakter med måltider i trevlig samvaro på marker med unik arrondering i Småland!

Jakterbjudande på Hofmantorp.

Vi erbjuder under jaktåret ett tiotal jakter av varierande slag. Du kan välja att delta i en eller flera av dessa, eller alla. Vår ambition är givetvis att du skall trivas och vilja komma igen! Vi tar gärna emot även gäster utan lång jaktlig erfarenhet. Vi har resurser för handledning och fortbildning.

Samvaro

Våra traditioner innefattar också att ha trevligt tillsammans. Vi serverar luncher vid jakterna och rastkaffe mellan såtarna. I programmet finns även en övernattning inlagd. Har du lång resväg kan vi erbjuda övernattning och frukost före jaktdagen. Möjligheter till kontrollskjutning av kulvapen finns alltid, liksom vapenskåp för inlåsning av vapen.

Värdegrund

Vi bedriver jakten på traditionellt sätt för en gammal småländsk herrgård, med höga ambitioner när det gäller långsiktig viltförvaltning, etik och respekt för viltet. Avskjutning relateras till för respektive viltstam lämpligt årligt uttag.

Ansvar

Vi står för allt bakomliggande arbete (viltvård, inventeringar, planering, skötsel av pass mm), genomförande av jakter (jaktledning, organisation, kartor, hundar, slakt, måltider mm) och efterarbete (tillvaratagande och förädling av vilt mm). Vi har eget viltslakteri och utbildad personal för omhändertagande.

Kommunikation

För att alla gäster skall få goda chanser och upplevelser, tar vi inte emot fler än ett tiotal vid varje jakt. De som anmält att de vill stå på vår sändlista får i juni via e-post hela programmet för kommande jaktår, och därefter detaljerad inbjudan till varje jakt ett par veckor i förväg. Som kund meddelar du då om du önskar delta i den jakten.

Deltagande

Som gäst får du allt detta serverat, och behöver bara stå för personlig utrustning som erfordras, inkl. en bra jaktradio för 155-bandet samt att vi i bruklig ordning förväntar oss att du vid varje jakttillfälle medför gällande licens för använt vapen samt bevis på inbetalningar för statligt jaktkort och jägarförsäkring. Vi stimulerar till deltagande i flera jakter genom rabatter till dem som i förväg anmäler sig till alla eller några jakter. Dessa kunder har då förtur till deltagande.

Kort beskrivning av Hofmantorps Säteri.

Gården ligger i södra Småland, ca 2,5 mil öster Växjö utefter väg 25 mot Kalmar, sydväst om samhället Hovmantorp. Markerna utgörs till stor del av halvöar i sjön Rottnen, vilket innebär en för jakt ovanligt god arrondering. Arealen är ca 1000 ha, varav ca 800 ha produktiv skogsmark, ca 30 ha åker, beten och hagmark samt ca 170 ha myrar, mader, öar och för natur- och viltvård avsatta marker. Ägarsläktens engagemang för viltet, naturvården och jakten under 150 år har satt tydliga spår i markerna. Några allmänna vägar finns inte inom gränserna. Till gården hör också ca 1000 ha enskilt vatten i Rottnen. Fisket – särskilt kräftfisket – och därtill knutna verksamheter har stor betydelse. Jaktgäster har goda möjligheter att också hyra olika former av fiske och boende. Utöver huvudgården finns ett antal torp och stugor. I flygelbyggnad till herrgården finns förläggningsmöjligheter och sällskapsrum.

Översiktligt om våra viltstammar.

God vildsvinsstam, etablerad sedan många år. Lämplig avskjutning just nu ungefär 20 djur/år. 

En normal älgstam, som för närvarande ger en avskjutning om ca 4 djur/år.

Rådjursstammen är god. Bedömning av lämplig avskjutning görs under säsongen, men minst 15 djur. För närvarande gott om fälthare, medan skogsharestammen är svag. 

Vi håller genom utfodring och utsättning en viss tillgång på gräsand, möjliggörande några mindre jakttillfällen per år.

20151017_150258
20161022_131449
2012-09-15-19.32.36
20170814_182218
2012-10-06-09.41.12
20170916_175013
20160102_123013
SUC54529
IMG_0870
Föregående bild
Nästa bild

Har du några frågor så är de välkomna till:

Frederik Kjellson +46(0)70 622 57 59

Johan Kjellson +46(0)70 554 00 69

H O F M A N T O R P   S Ä T E R I

hofmantorp@telia.com

Hovmantorps säteri,
360 51 Hovmantorp

Har du några frågor så är de välkomna till:

Frederik Kjellson +46(0)70 622 57 59

Johan Kjellson +46(0)70 554 00 69

hofmantorp@telia.com

Hovmantorps säteri,
360 51 Hovmantorp

H O F M A N T O R P   S Ä T E R I