SKOG

På Hofmantorp bedriver vi ett familjeskogsbruk där stor hänsyn tas både till viltet och till den övriga biologiska mångfalden. Gården är talldominerad där vi jobbar med relativt långa omloppstider och självföryngrade bestånd. Ägarsläktens engagemang för viltet, naturvården och jakten under 150 år har satt tydliga spår i markerna. Runt våra torp som man kan hyra har höga naturvärden, lövträden och inägokänslan behållits i stor utsträckning för att skapa trevnad för gästerna, viltet och miljön.

bilder från telefon 120911 305 - kopia
20160929_175929
IMG_1895
20170522_122452 (1)
IMG_1725 (1)
bilder från telefon 120911 827
20170608_194417
20170928_113249
20160314_110709
Föregående bild
Nästa bild

Har du några frågor så är de välkomna till:

Frederik Kjellson +46(0)70 622 57 59

Johan Kjellson +46(0)70 554 00 69

H O F M A N T O R P   S Ä T E R I

hofmantorp@telia.com

Hovmantorps säteri,
360 51 Hovmantorp

Har du några frågor så är de välkomna till:

Frederik Kjellson +46(0)70 622 57 59

Johan Kjellson +46(0)70 554 00 69

hofmantorp@telia.com

Hovmantorps säteri,
360 51 Hovmantorp

H O F M A N T O R P   S Ä T E R I