H O F M A N T O R P    S Ä T E R I

”…skönt fiskeri, stor skog, djuregård, god järnmalm i sjön, god äng och tämmelig åker till 24 tunnors utsäde, 2 st dammar… Stora byggningen, som är väl formerat med härlige och kostelige källare, låsar och dörrar…är tillsammans estimerat för 1.000 daler silvermynt” 

Så beskrivs gården i mitten av 1600-talet i samband med en värdering. Tiderna och förutsättningarna har förändrats, men mycket av omgivningarna är i stort oförändrade sedan Drottning Christina avyttrade gården till överste Skytte när han återvände från 30-åriga kriget.

H O F M A N T O R P

S Ä T E R I

”…skönt fiskeri, stor skog, djuregård, god järnmalm i sjön, god äng och tämmelig åker till 24 tunnors utsäde, 2 st dammar… Stora byggningen, som är väl formerat med härlige och kostelige källare, låsar och dörrar…är tillsammans estimerat för 1.000 daler silvermynt” 

Så beskrivs gården i mitten av 1600-talet i samband med en värdering. Tiderna och förutsättningarna har förändrats, men mycket av omgivningarna är i stort oförändrade sedan Drottning Christina avyttrade gården till överste Skytte när han återvände från 30-åriga kriget.

Här bedriver vi skogsbruk med stor hänsyn till naturvård och viltvård, ett extensivt jordbruk med betande djur, samt olika former av naturturism baserad på fiske, jakt och livskvalitet i ostörd och vacker miljö.

Har du några frågor så är de välkomna till:

Frederik Kjellson +46(0)70 622 57 59

Johan Kjellson +46(0)70 554 00 69

H O F M A N T O R P   S Ä T E R I

hofmantorp@telia.com

Hofmantorp säteri,
365 92 Hovmantorp

Hemsida skapad av Stick Out Media

Har du några frågor så är de välkomna till:

Frederik Kjellson +46(0)70 622 57 59

Johan Kjellson +46(0)70 554 00 69

hofmantorp@telia.com

Hovmantorps säteri,
360 51 Hovmantorp

H O F M A N T O R P   S Ä T E R I

Hemsida skapad av Stick Out Media