Vårt sjöhus kan hyras för diverse aktiviteter.

För vidare information kontakta oss på sjohuset@hofmantorp.se

Sjöhuset
Sjöhuset nere vid bryggan.

Sjöhuset

Mottagning
Dukat till gästerna.