Paus i jakten

Vi erbjuder deltagande i jaktåret på gården.

Upplev välorganiserade jakter med måltider i trevlig samvaro på marker med unik arrondering i Småland!För mera information, kontakta oss på
info@hofmantorp.se
Vildsvinsjakt

Jakterbjudande på Hofmantorp.

Vi erbjuder under jaktåret ett tiotal jakter av varierande slag. Du kan välja att delta i en eller flera av dessa, eller alla. Vår ambition är givetvis att du skall trivas och vilja komma igen!

Våra traditioner innefattar också att ha trevligt tillsammans. Vi erbjuder därför även kräftskiva och jaktmiddag med övernattningar, och serverar luncher vid jakterna.

 
Vi tar gärna emot även gäster utan lång jaktlig erfarenhet. Vi har resurser för handledning och fortbildning.

Vi bedriver jakten på traditionellt sätt för en gammal småländsk herrgård, med höga ambitioner när det gäller långsiktig viltförvaltning, etik och respekt för viltet. Avskjutning relateras till för respektive viltstam lämpligt årligt uttag.

 
Vi står för allt bakomliggande arbete (viltvård, inventeringar, planering, skötsel av pass mm), genomförande av jakter (jaktledning, organisation, kartor, hundar, slakt, måltider mm) och efterarbete (tillvaratagande och förädling av vilt mm). Vi har eget viltslakteri och utbildad personal för omhändertagande.

 
Som gäst får du allt detta serverat, och behöver bara stå för personlig utrustning som erfordras, inkl. en bra jaktradio för 155-bandet.

Vi förväntar oss att du vid varje jakttillfälle medför gällande licens för använt vapen samt bevis på inbetalningar för statligt jaktkort och jägarförsäkring.

Har du lång resväg kan vi erbjuda övernattning och frukost före jaktdagen.

Möjligheter till kontrollskjutning av kulvapen finns alltid, liksom vapenskåp för inlåsning av vapen.

 
För att alla gäster skall få goda chanser och upplevelser, tar vi inte emot fler än ett tiotal vid varje jakt. De som anmält att de vill stå på vår sändlista får i juni via e-post hela programmet för kommande jaktår, och därefter detaljerad inbjudan till varje jakt ett par veckor i förväg. Som kund meddelar du då om du önskar delta i den jakten.

Vi stimulerar till deltagande i flera jakter genom rabatter till dem som i förväg anmäler sig till alla eller några jakter. Dessa kunder har då förtur till deltagande.

 
Kort beskrivning av Hofmantorps Säteri.

Gården ligger i södra Småland, ca 2,5 mil öster Växjö utefter väg 25 mot Kalmar, sydväst om samhället Hovmantorp. Markerna utgörs till stor del av halvöar i sjön Rottnen, vilket innebär en för jakt ovanligt god arrondering. Arealen är ca 1000 ha, varav ca 800 ha produktiv skogsmark, ca 30 ha åker, beten och hagmark samt ca 170 ha myrar, mader, öar och för natur- och viltvård avsatta marker. Ägarsläktens engagemang för viltet, naturvården och jakten under 150 år har satt tydliga spår i markerna. Några allmänna vägar finns inte inom gränserna.

Till gården hör också ca 1000 ha enskilt vatten i Rottnen. Fisket - särskilt kräftfisket – och därtill knutna verksamheter har stor betydelse. Jaktgäster har goda möjligheter att också hyra olika former av fiske och boende. Utöver huvudgården finns ett antal torp och stugor. I flygelbyggnad till herrgården finns förläggningsmöjligheter m fl lokaler.

 
Översiktligt om våra viltstammar.

God vildsvinsstam, etablerad sedan många år. Lämplig avskjutning just nu ungefär 20 - 25 djur/år.

En normal älgstam, som f.n. ger en avskjutning om ca 4 djur/år.

Rådjursstammen är ganska god, men får på delar av marken gärna bli lite större. Bedömning av lämplig avskjutning görs under säsongen, men minst 10-15 djur.

För närvarande gott om fälthare, medan skogsharestammen är svag.

Vi håller genom utfodring och utsättning en viss tillgång på gräsand, möjliggörande några mindre jakttillfällen per år.

 
Översiktligt exempel på ett årsprogram.

En eftermiddag/kväll med skytteträning hagel, inskjutning kula, middag, övernattning och därefter bockpürsch på morgonen.

Två rådjursjakter med drivande hund, kombinerade med liten andjakt i kvällningen.

Två hundjakter på älg och vildsvin.

En till två kvällssittningar på vildsvin.

En klövviltjakt på älgkalv och/eller vildsvin, rådjur beroende på tidigare avskjutning.

En stövarjakt på räv och hare.

En resa till Susegården för instruktörsledd hagelträning.

Ett besök på skjutbiograf i Norraby. VILTVÅRD OCH JAKT
men 2
Viktor har skjutit en fin tjur.

bengt1
Bengts första rådjur...

bengt2
...och hans andra rådjur. Vi gratulerar till väl förvaltade möjligheter!

pele
Vi gratulerar taxen Vilja och hennes husse Per till ett gott hundarbete.
Viljas första rådjur!

parad
Rådjursjakt med drivande hund.

rolf
Rolfs dubblé

boar 2
Thomas har skjutit en gylta vid Lillasjön.

suse
Giles ger Linus goda tips på Susegården.

peter
Renovering av åtel efter stormen Egons framfart.

farfars
Vårligt underhåll av naturligt skydd för änderna i Farfars damm.

bengt
Bengt har skjutit vid Aspen

linus och erika
Erika, Linus och Smilla

bock x

Mallards 5
Resutat av kvällssträck.

BN
Skytteträning med jaktlaget.

LG
Linus har skjutit en galt på vak. Ozzy är lycklig.

RD
Rolf sköt en bock vid augustiträffen med jaktlaget.

jk
Johan sköt en fyrataggare vid Alberts dal.

linus and fox
Linus har skjutit en räv.

team
Genomgång.

erika nyanas
Påfyllning av åtlar. Erika hjälper till.


jk falla
FälltillsynGronadal atel
Förbättring av åtlar.

bobale
Bobale av vildsvin.

stubbe
Omtyckt!

alces
Älgar på Kårlandslycke.


keps
En annan trevlig sida av jakten.


resultat
Resultat av andjakt med jaktlaget.


11 grisar
Besök på åtel. (11 st)

linus
Tid för skytte! Jaktlaget på Susegården. Linus i aktion.


eld
Samling vid elden efter jakten.

Vakkoja
Vakkoja för vildsvinsvak. Vi har en aktiv vildsvinsförvaltning på gården.


Harjakt
Harjakt i februari.

Lyckad jakt
Lyckad jakt!


viltvård i det lilla
Viltvård i det lilla vid en kallkälla.Råbock

Fodermärgkål
Viltåker med fodermärgkål.
Karta