Schematisk karta över Hovmantorp
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Hovmantorp ligger cirka 2,5 mil sydöst Växjö längs väg 25 mot Kalmar.

Från väg 25 svänger man av vid Hovmantorp V och fortsätter till skylt Ingelstad 19 åt höger/söder (strax intill kyrkan). Sväng där och fortsätt över järnvägen. Sväng vänster mittför stor grön skylt "Trädgårdscenter" in på Kårlandavägen. Följ denna väg. Den går sedan över i enskild grusväg upp till gården där vi tar emot.


natur