Rottnen bjuder ett mycket fint fiskbestånd av främst gädda, gös och abborre.

Vi erbjuder möjlighet till fiske, hyra av båt och i viss mån utrustning.

För mera information, kontakta oss på info@hofmantorp.se
Näsagölen
Spinnfiske efter abborre i skogsgöl

Lyckat fiske
Glad fiskare!
Vi kan erbjuda spinnfiske i skogsgöl efter framför allt abborre! Ett roligt fiske i en oslagbar miljö.

first zander
Johans första gös!
I Rottnen fiskas det en hel del gös. Antingen på trolling eller vertikalfiske. Reglerna kräver att gösar
över 70 cm skall återutsättas för att beståndet skall förbättras.
Så möjligheter för en härlig måltid på egenfiskad gös är goda.

galto
Fiske från Galtö brygga.
Spinnfiske från bryggorna vid stugorna kan vara riktigt givande och roligt.

winter fishing
Isfiske, pimpel efter abborre, på Näsagölen med korvstekning.
En värmande brasa vid vinterfisket är minst lika viktig som fisket för trevnaden och umgänget.